Katalogus ‘PETER KEIZER’

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Peter Keizer schilderijen 1990-1992

Deze katalogus verscheen in 1992. De begeleidende tekst werd geschreven door Willem H.P. van der Jagt.


Op de volgende pagina's kunt u de katalogus (36 pag., Ned./Eng.) in zijn geheel bekijken of alleen de tekst lezen.


Naar de katalogus

Naar de katalogustekst